Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv

DSpace Repository

Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Niklasson, Malin
dc.contributor.author Högström, Madeleine
dc.date.accessioned 2019-04-30T11:33:58Z
dc.date.available 2019-04-30T11:33:58Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28506
dc.description I vårt examensarbete undersöker vi hur särbegåvade elever har upplevt matematikundervisningen i skolan och hur lärare ska arbeta med dessa elever så att de inte hämmas i sin kunskapsutveckling. Utifrån vår enkätundersökning gjord på särbegåvade vuxna visar det sig att 44 % deltagarna i åldern 18–23 har en negativ uppfattning av matematikundervisningen i grundskolan. De bakomliggande faktorerna som påverkat den negativa uppfattningen är att nivån är alldeles för låg och att undervisningen går för långsamt fram. Elever som har haft en positiv uppfattning om matematikundervisningen anger acceleration, berikning och nivågruppering som didaktiska åtgärder. Dessa arbetssätt stöds av den tidigare forskning kring hur man ska arbeta med särbegåvade elever i matematikundervisningen för att främja fortsatt utveckling utifrån elevens potential. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Särbegåvning en_US
dc.subject matematik en_US
dc.subject matematikundervisning en_US
dc.subject nivågruppering en_US
dc.subject understimulering en_US
dc.subject grundskola en_US
dc.subject berikning en_US
dc.subject gifted children en_US
dc.subject math en_US
dc.subject teaching en_US
dc.title Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv en_US
dc.title.alternative Teaching gifted children in mathematics – from students’ and teachers’ perspectives en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Jan, Olsson
dc.contributor.examiner Olsson, Jan
dc.contributor.supervisor Anna, Wernberg
dc.contributor.supervisor Wernberg, Anna
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. F-3
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics