Politiska begrepp. Carl Schmitt som samtida politisk tänkare : mångkultur, migration, ordning och undantag

DSpace Repository

Politiska begrepp. Carl Schmitt som samtida politisk tänkare : mångkultur, migration, ordning och undantag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Politiska begrepp. Carl Schmitt som samtida politisk tänkare : mångkultur, migration, ordning och undantag
Author Wittrock, Jon
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Editor Hellström, Anders
Date 2019
English abstract
This text presents, interprets and further develops key concepts that are used by Carl Schmitt and apply them to contemporary Swedish debates about multiculturalism and migration. Schmitt’s theory of the political is interpreted in terms of two dimensions, one that is about distinctions between friends and enemies and one that focuses, rather, on constant processes of politicisation and depoliticisation, which different actors try to structure into friend/enemy distinctions for their own purposes. In this struggle about which friend/enemy distinctions are to be established, norms, narratives, symbols and rituals become crucial political tools, which means that we cannot understand contemporary Swedish politics in a simplistic way as unambiguously secular – rather, there are elements which we may call sacred, as well as elements which may be considered marginalised and taboo. Ultimately, we may thus pose the question as to what a consistently secular order would actually entail – a question which opens up for a deeper reflection on alternative socio-political orders.
Swedish abstract
Denna text presenterar, tolkar och vidareutvecklar centrala begrepp som Carl Schmitt använder sig och tillämpar dessa på samtida svenska debatter om mångkultur och migration. Schmitts teori om det politiska tolkas i termer av två dimensioner, en som handlar om uppdelningar i vänner och fiender och en som snarare fokuserar på ständiga rörelser av politisering och avpolitisering som olika aktörer försöker strukturera i vän- fiendeuppdelningar i sina egna syften. I denna kamp om vilka vän- och fiendeuppdelningar som skall etableras blir normer, narrativ, symboler och ritualer viktiga politiska verktyg, vilket innebär att vi inte på ett förenklat sätt kan förstå samtida svensk politik som entydigt sekulär – snarare finns element som vi kan kalla heliga, liksom marginaliserade och tabubelagda element. Ytterst kan vi därmed fråga oss vad en konsekvent sekulär ordning faktiskt skulle innebära – en fråga som öppnar upp för en djupare reflektion kring alternativa sociopolitiska ordningar.
DOI https://doi.org/10.24834/9789178770021 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö University, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Series/Issue Current Themes in IMER Research;19:1
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7877-002-1
Language swe (iso)
Subject avpolitisering
det politiska
migration
mångkultur
narrativ
normer
politisering
ritualer
symboler
Carl Schmitt
depoliticisation
migration
multiculturalism
narratives
norms
politicisation
rituals
symbols
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/28612 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics