RAE och Damallsvenskan

DSpace Repository

RAE och Damallsvenskan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title RAE och Damallsvenskan
Author Kindberg, Oskar
Date 2019
English abstract
In an increasingly competitive sports world more and more problems and difficulties develop. One of these is relative age effect (RAE). RAE implies that there is an overrepresentation of participants in a population that are born early in the year. The reason for this problem depends on many different reasons but the most usual reason for explaining the phenomenon is the possible differences in biological maturity between sporting youths. The phenomenon has previously shown a large presence in youth sports and for some cases in adult sports as well. But the dilemma is that most of the studies done are on either youth- or adult sports. Therefor this study is focused on highly competitive women’s soccer. The aim of this study is to analyze the presence of relative age effect in damallsvenskan in the season of 2018. Two questions of the issue, one focused on birth quartiles and the other focused on participation levels, was tested on players from the 2018 season in the damallsvenskan. The study includes a comparison population aimed to se if there is an uneven distribution of participants based on the national population of women in Sweden. The first question of the issue is aimed to analyze the distribution of players in different quartiles in comparison to the comparison population. The second question of the issue aimed at analyzing distribution of players based on their birth quartiles and the amount of games played during the season. Both questions of the issue used the method Chi2-tests for getting a result that could show if relative age effect exists in the analyzed groups. Both resulted in showing that there was no evidence for relative age effects existence in 2018 season of damallsvenskan, not in the distribution of players birth quartiles or in the distribution based on amount of games played. There wasn’t a statistically significand difference between the individual quartiles either.
Swedish abstract
I en allt mer elitsatsande idrott skapas fler och fler svårigheter och problem. Ett av dessa är relative age effect (RAE). RAE innebär att det finns en överrepresentation i deltagarpopulationen av deltagare som är födda tidigt på året. Anledningen till detta problem befattas av fler olika anledningar men det som främst brukar förklara fenomenet är den eventuella skillnaden i biologisk mognad mellan idrottande ungdomar. Fenomenet har tidigare visat stor närvaro i ungdomsidrotten och i vissa delar av senioridrott också. Dock har större delarna av studierna som gjorts på olika sporter bara analyserat ungdom- eller herrfotboll. Där av denna studiens fokus på elitdamfotboll. Syftet med studien är att analysera förekomsten av relative age effect i damallsvenskan under säsongen. Två frågeställningar, med inriktning mot födelsekvartil och olika deltagande nivåer, testades på spelare i damallsvenskan under säsongen 2018. Studien innefattade även en jämförelsepopulation för att kunna se om det finns en snedfördelning av deltagare utifrån den nationella befolkningen av kvinnor i Sverige. Första frågeställningen riktade in sig på att analysera fördelningen av spelare i olika kvartil utifrån den förväntade fördelningen som jämförelsepopulationen bidrog med. Den andra frågeställningen syftade på att analysera spelarnas fördelning utifrån deras födelsekvartil och hur många matcher de spelade under säsongen. Båda frågeställningarna använde metoden Chi2-tester för att få fram ett resultat som kan bevisa om relative age effect existerar i de analysera grupperna. Båda frågeställningarna resulterade i att det inte fanns bevis för relative age effect inom något område i damallsvenskan säsongen 2018, varken utifrån fördelningen av antalet spelare i födelsekvartilen eller utifrån antalet spelade matcher. Det fanns in heller några statistiskt signifikanta skillnader mellan de individuella kvartilen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Women
Football
Sweden
Relative age effect
Handle http://hdl.handle.net/2043/28757 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics