Bedömningsstödet - Nytta eller pappersprodukt En studie av möjligheter och hinder med det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 2

DSpace Repository

Bedömningsstödet - Nytta eller pappersprodukt En studie av möjligheter och hinder med det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 2

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömningsstödet - Nytta eller pappersprodukt En studie av möjligheter och hinder med det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 2
Author Stenroth, Åsa ; Ring, Kjersti
Date 2019
Swedish abstract
Det här arbetet vill bidra med att belysa vikten av samverkan mellan lärare, speciallärare och rektorer kring det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling. Syftet med texten är att beskriva på vilka olika sätt rektorer och pedagoger upplever att analysen efter genomförande av det nationella bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling kan vara ett användbart verktyg i årskurs 2. Frågeställningarna utgår ifrån vilka hinder och möjligheter lärare och rektorer upplever i att genomföra en analys efter att ha genomfört det nationella bedömningsstödet, samt vad analysen leder till. Studiens teoretiska perspektiv är baserat på ramfaktorteorin vilken behandlar de ramfaktorer som påverkar lärare och rektorer i deras arbete med bland annat bedömning, undervisning och systematiskt kvalitetsarbete. Studien är kvalitativ och grundar sig på semistrukturerade intervjuer av sex lärare och sex rektorer. Resultatet visar att lärarnas och rektorernas erfarenheter av att genomföra bedömningsstödet och efterföljande analys kan kopplas till samtliga ramfaktorer. En slutsats är att om det finns en organisation för att genomföra en analys av elevernas resultat i bedömningsstödet, kan analysen resultera i möjligheter för utveckling av läs- och skrivundervisning. Lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer kan samverka för att använda resultatet som bedömningsstödet visar, till att utveckla undervisningen i klassrummet samt utveckla elevhälsans förebyggande arbete bland eleverna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject analys
bedömning
bedömningsstöd
systematiskt kvalitetsarbete
ramfaktorteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/28885 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics