Att stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik

DSpace Repository

Att stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Xuan-Phung, Lai
dc.date.accessioned 2019-06-18T06:47:21Z
dc.date.available 2019-06-18T06:47:21Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28941
dc.description Syftet med studien är att undersöka hur lärare och elevassistenter på gymnasieskolan kan stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik. Studiens fokus ligger på om anpassade läromedel och undervisningsstrategier kan främja dessa elever i matematik. Studien grundar sig på Vygotskijs sociokulturella teori, en teori om lärande, och på Brousseaus teori om didaktiska situationen. Arbetet är en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjufrågor. För att undersöka området används transkriberingar från sex intervjuer av lärare och elevassistenter som har arbetat eller arbetar med elever med svår synnedsättning. Dessutom gjordes fem observationer på en gymnasieskola för att ta reda på hur matematiklektioner med dessa elever kan se ut. Resultatet visar olika uppfattningar om anpassade läromedel och undervisningsstrategier som baseras på den enskilda elevens förutsättningar. Vissa lärare och elevassistenter arbetar exempelvis med digitala hjälpmedel, medan vissa lärare och elevassistenter arbetar med taktila material. Sammanfattningsvis visar studien vikten av varierade anpassade läromedel och undervisningsstrategier för att kunna stödja, främja och stimulera elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematiklärande. en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.title Att stödja och undervisa elever med svår synnedsättning eller blindhet i matematik en_US
dc.title.alternative Supporting and teaching students with visual impairment and blindness in mathematics en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en_US
dc.contributor.examiner Jöran, Petersson
dc.contributor.supervisor Peter, Bengtsson
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics