”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet

DSpace Repository

”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet
Author Drottman, Erik
Date 2019
Swedish abstract
Detta examensarbete har utformats som ett studentinitierat utvecklingsarbete som en fortsättning på en tidigare genomförd uppsats på grundnivå. Problemet som arbetet undersöker har hämtats från lärares upplevda undervisningsproblem kring elevers bristande ämnesspråk, här i ämnet samhällskunskap. Syftet har varit att utveckla och testa nyckelscheman som en språkdidaktisk lösning på detta problem. För att genomföra detta har studien primärt utgått ifrån metoden EDR (educational design research), men också tematiskt öppna intervjuer med lärare och språkanalyser av elevmaterial. Studien har utgått ifrån teorier om språkinriktad undervisning, distinktionen mellan ämnesspråk och vardagsspråk, samt SO-ämnenas språkliga karaktär för att tolka resultatet. Resultatet visade att nyckelscheman kan hjälpa elever i sitt behärskande av ämnesspråket. Samtidigt visade resultatet att nyckelscheman var till stor nytta för den undervisande läraren, såväl kartläggande som didaktiskt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Nyckelscheman
Samhällskunskap
Språkdidaktik
Språkinriktad undervisning
Språklig stöttning
Ämnesspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/28945 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics