”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet

DSpace Repository

”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Drottman, Erik
dc.date.accessioned 2019-06-18T07:05:34Z
dc.date.available 2019-06-18T07:05:34Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/28945
dc.description Detta examensarbete har utformats som ett studentinitierat utvecklingsarbete som en fortsättning på en tidigare genomförd uppsats på grundnivå. Problemet som arbetet undersöker har hämtats från lärares upplevda undervisningsproblem kring elevers bristande ämnesspråk, här i ämnet samhällskunskap. Syftet har varit att utveckla och testa nyckelscheman som en språkdidaktisk lösning på detta problem. För att genomföra detta har studien primärt utgått ifrån metoden EDR (educational design research), men också tematiskt öppna intervjuer med lärare och språkanalyser av elevmaterial. Studien har utgått ifrån teorier om språkinriktad undervisning, distinktionen mellan ämnesspråk och vardagsspråk, samt SO-ämnenas språkliga karaktär för att tolka resultatet. Resultatet visade att nyckelscheman kan hjälpa elever i sitt behärskande av ämnesspråket. Samtidigt visade resultatet att nyckelscheman var till stor nytta för den undervisande läraren, såväl kartläggande som didaktiskt. en_US
dc.format.extent 47 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Nyckelscheman en_US
dc.subject Samhällskunskap en_US
dc.subject Språkdidaktik en_US
dc.subject Språkinriktad undervisning en_US
dc.subject Språklig stöttning en_US
dc.subject Ämnesspråk en_US
dc.title ”Var det såhär enkelt? Varför har jag inte gjort det här tidigare?”- En studie om nyckelscheman som språklig stöttning i samhällskunskapsämnet en_US
dc.title.alternative ”Was it that simple? Why haven’t I done this before?” en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Hansson, Fredrik
dc.contributor.supervisor Kouns, Maria
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics