Case Management: arbetsmodeller och uppgifter

DSpace Repository

Case Management: arbetsmodeller och uppgifter

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tevebring, Joachim
dc.contributor.author Olsson, Pär
dc.date.accessioned 2006-09-15T08:45:42Z
dc.date.available 2006-09-15T08:45:42Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2897
dc.description Intresset för ämnet uppstod efter en lång yrkesverksamhet i människobehandlande organisationer och den brist på samverkan och förståelse för andra yrkesområdens perspektiv som framkommit i den dagliga verksamheten. En önskan att se hur samverkansarbetet praktiseras, hos dem i vars uppgifter samarbete över institutionsgränserna ingår som en central del. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur case managers organiserar sitt arbete utifrån frågetällningarna: vilka uppgifter har en case manager? Hur beskriver de sin respektive arbetsmodell och vilka för- och nackdelar ser de med sitt arbete? För att svara på frågorna genomfördes kvalitativa intervjuer med sju case managers i tre skilda arbetsmodeller: klinisk case management, personligt ombud och Assertive Community Treatment (ACT). Teoridelen består av en sammankoppling av de tre begreppen: biopsykosocialt perspektiv, samverkan och människobehandlande organisationer. Resultatet visade att en case managers grundläggande uppgift var att se till att de stöd- och behandlingsinsatser klienten har behov av utifrån ett biopsykosocialt perspektiv kommer klienten tillgodo. För att kunna göra detta krävdes bland annat att skapa en förtroendefull relation till klienten och att kunna se klientens behov utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Vidare krävdes en samhällsbaserad, uppsökande arbetsmetodik och tillgodoseende av klientens delaktighet i planeringen av stöd och behandling samt att arbetet kunde organiseras med en hög grad av självständighet utifrån klientens behov. en
dc.description.abstract Case management: work models and tasks en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject case manager en
dc.subject ACT en
dc.subject arbetsmodell en
dc.subject evidensbaserad en
dc.subject klinisk case management en
dc.subject personligt ombud en
dc.title Case Management: arbetsmodeller och uppgifter en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics