Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning

DSpace Repository

Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tollgert Bengtsson, Eddie
dc.date.accessioned 2019-06-20T13:24:55Z
dc.date.available 2019-06-20T13:24:55Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29039
dc.description Det här examensarbetet har ämnat undersöka hur tre olika svensklärare väljer sina texter och hur utformningen av undervisningen med texterna görs. Syftet har också varit att undersöka vilka möjligheter och hinder lärarna uppfattar med texterna kopplat till läsförståelse. Jag har använt mig av det sociokulturella perspektivet, Applebees läroplansstrukturer vid textval och läsförståelseforskning för att analysera resultatet. För att få fram materialet valde jag att göra tre stycken halvstrukturerade intervjuer med lärare med olika lång yrkesverksamhet på tre olika skolor. Det resultat som framkommit från de olika lärarna har varit relativt samstämmigt. De menar att textvalen görs utifrån elevernas tidigare erfarenheter för att öka deras intressen men samtidigt ska de olika textvalen länkas samman med varandra. Av resultatet framkommer det också att textsamtalen är ständigt närvarande i undervisningen. Slutligen pekar lärarna på att det finns ett antal faktorer som påverkar förståelsen av texterna. Det är följande: ord och begrepp, orsak- och verkanssamband, textstruktur, motivation och bakgrundskunskaper. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Svenskämnet en_US
dc.subject Gymnasieskolan en_US
dc.subject Textval en_US
dc.subject Läsförståelse en_US
dc.subject Ord och begrepp en_US
dc.subject Orsak- och verkanssamband en_US
dc.subject Textstruktur en_US
dc.subject Motivation en_US
dc.subject Bakgrundskunskaper en_US
dc.subject Textsamtal en_US
dc.title Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Törnqvist, Anna Clara
dc.contributor.supervisor Bergman, Lotta
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics