"Bemanningssjuksköterskans inverkan på den ordinarie sjuksköterskan och dennes arbetssituation". En kvalitativ studie i södra Sverige om offentligt anställda sjuksköterskors upplevelse av bemanningsbranschen

DSpace Repository

"Bemanningssjuksköterskans inverkan på den ordinarie sjuksköterskan och dennes arbetssituation". En kvalitativ studie i södra Sverige om offentligt anställda sjuksköterskors upplevelse av bemanningsbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title "Bemanningssjuksköterskans inverkan på den ordinarie sjuksköterskan och dennes arbetssituation". En kvalitativ studie i södra Sverige om offentligt anställda sjuksköterskors upplevelse av bemanningsbranschen
Author Adauktusson, Märta ; Olsson, Maria
Date 2019
English abstract
Previous research sheds light on the leasing industry´s growth in various organizations and industries, but there is within research, a knowledge gap regarding the leasing industry in the healthcare sector. The leasing industry is today a growing and current phenomenon in the healthcare sector. The purpose of our study is to show how permanent nurses experience how temporary leasing personal, in the form of nurses, influence their daily work and the work situation. The study is qualitative and is based on five semi-structured interviews and three activity reports based on CIT. The study is performed on permanent nurses, employed at a civic rehab department in southern Sweden. The results showed a consistent understanding, stress, flexibility and lack of continuity, from the perspective of the permanent nurses. The permanent nurses adapted to the leased nurses, in an attempt to achieve a stability within the organization. Conclusions that could be drawn were that if the staffing situation continues, the permanent staff risks being burned out. The study concluded that the permanent nurse needed to be flexible in order for the organization to appear flexible.
Swedish abstract
Tidigare forskning belyser bemanningsbranschens framväxt inom olika organisationer och branscher, det finns dock inom forskningen en kunskapslucka gällande bemanningsbranschen inom sjukvården. Bemanningsbranschen är idag ett växande och aktuellt fenomen inom sjukvården. Syftet med vår studie är att studera hur ordinarie sjuksköterskor upplever hur tillfällig bemanningspersonal, i form av sjuksköterskor påverkar deras dagliga arbete samt arbetssituationen. Studien är kvalitativ och baseras på fem semistrukturerade intervjuer samt tre verksamhetsberättelser utifrån CIT. Studien är utförd på ordinarie sjuksköterskor anställda på en kommunal rehab-avdelning i södra Sverige. Resultatet visade på en genomgående förståelse, stress, flexibilitet samt brist på kontinuitet utifrån de ordinarie sjuksköterskornas perspektiv. De ordinarie sjuksköterskorna anpassade sig efter bemanningssjuksköterskan, för att försöka uppnå en stabilitet inom organisationen. Slutsatser som kunde dras var att om bemanningssituationen fortskrider, riskerar den ordinarie personalen att bli utbrända. Studiens andra slutsats var att den ordinarie sjuksköterskan behövde vara flexibel för att organisationen skulle kunna framstå som flexibel.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Organisationsförändring
medarbetarskap
förståelse
stress
flexibilitet
brist på kontinuitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29072 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics