Novellpraliner, tunga klassiker eller ungdomsromaner – didaktiska val av texter i skolans senare år

DSpace Repository

Novellpraliner, tunga klassiker eller ungdomsromaner – didaktiska val av texter i skolans senare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Novellpraliner, tunga klassiker eller ungdomsromaner – didaktiska val av texter i skolans senare år
Author Johansson, Stina ; Oda, Rita
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare i grundskolans senare år och gymnasiet ser på litteratur och vilka didaktiska resonemang lärare för när det kommer till skönlitteratur i undervisningen. Vi har även ämnat undersöka hur lärare förhåller sig till en litterär kanon. I vår undersökning har vi valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex lärare på såväl högstadie- som gymnasieskolor. Till vår hjälp i arbetet har vi använt oss av forskning såsom bland annat Malmgrens tre ämneskonceptioner. Resultatet visar att lärare förhåller sig olika och har varierande synsätt på litteratur och frågor som rör ämnesdidaktik. Lärarna i vår undersökning har till största del ett negativt förhållningssätt till en eventuell kanon, med reservation för att den skulle kunna vara av godo om fler aspekter togs i beaktande. Resultatet visar även att de flesta lärarna i vår undersökning medvetet eller omedvetet rör sig i svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, men vi har även kunnat se att de lutar sig åt svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Vår slutsats är att alla våra intervjuade lärare anser att litteratur är av största vikt och att det kan gynna elever i deras lärande. Vi har även kommit fram till att lärarna inte explicit nämner de didaktiska frågorna när det kommer till litteraturundervisning, utan att de implicit för en didaktisk diskussion kring detta.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Skönlitteratur
Litteraturdidaktik
Ämneskonceptioner
Kanon
Svenskämnet
7-9
Gymnasiet
Handle http://hdl.handle.net/2043/29090 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics