Novellpraliner, tunga klassiker eller ungdomsromaner – didaktiska val av texter i skolans senare år

DSpace Repository

Novellpraliner, tunga klassiker eller ungdomsromaner – didaktiska val av texter i skolans senare år

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Stina
dc.contributor.author Oda, Rita
dc.date.accessioned 2019-06-25T06:38:06Z
dc.date.available 2019-06-25T06:38:06Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29090
dc.description Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare i grundskolans senare år och gymnasiet ser på litteratur och vilka didaktiska resonemang lärare för när det kommer till skönlitteratur i undervisningen. Vi har även ämnat undersöka hur lärare förhåller sig till en litterär kanon. I vår undersökning har vi valt att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex lärare på såväl högstadie- som gymnasieskolor. Till vår hjälp i arbetet har vi använt oss av forskning såsom bland annat Malmgrens tre ämneskonceptioner. Resultatet visar att lärare förhåller sig olika och har varierande synsätt på litteratur och frågor som rör ämnesdidaktik. Lärarna i vår undersökning har till största del ett negativt förhållningssätt till en eventuell kanon, med reservation för att den skulle kunna vara av godo om fler aspekter togs i beaktande. Resultatet visar även att de flesta lärarna i vår undersökning medvetet eller omedvetet rör sig i svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, men vi har även kunnat se att de lutar sig åt svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne. Vår slutsats är att alla våra intervjuade lärare anser att litteratur är av största vikt och att det kan gynna elever i deras lärande. Vi har även kommit fram till att lärarna inte explicit nämner de didaktiska frågorna när det kommer till litteraturundervisning, utan att de implicit för en didaktisk diskussion kring detta. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Skönlitteratur en_US
dc.subject Litteraturdidaktik en_US
dc.subject Ämneskonceptioner en_US
dc.subject Kanon en_US
dc.subject Svenskämnet en_US
dc.subject 7-9 en_US
dc.subject Gymnasiet en_US
dc.title Novellpraliner, tunga klassiker eller ungdomsromaner – didaktiska val av texter i skolans senare år en_US
dc.title.alternative Short Stories, Classic Novels or Young Adult Fiction – Didactic Choices of Texts in High School en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Bergman, Lotta
dc.contributor.supervisor Törnqvist, Anna-Clara
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics