Tekniska förutsättningar för att balansera arbete och privatliv - Med fokus på IT-baserat mobilt arbete

DSpace Repository

Tekniska förutsättningar för att balansera arbete och privatliv - Med fokus på IT-baserat mobilt arbete

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Carlsson, Erika
dc.contributor.author Svefelt, Emilia
dc.date.accessioned 2019-07-01T07:59:37Z
dc.date.available 2019-07-01T07:59:37Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29279
dc.description Mobil teknik har medverkat till ett flexibelt arbete i både tid och rum då många yrkesverksamma personer kan utföra arbete när och var som helst. Detta har öppnat upp för ett allt mer gränslöst arbete, vilket innebär att tid och plats som tidigare varit till för privatliv numera inkräktas av arbetslivet. Det flexibla arbetet har även format ett IT-baserat mobilt arbete, då yrkesgrupper med hjälp av IT-baserade verktyg kan arbeta oberoende av tid och plats. Ekonomer är en av de yrkesgrupper som har börjat använda mer digitala arbetsverktyg i sitt arbete och utgör därmed en intressant målgrupp att studera. Eftersom många ekonomer numera är beroende av digital teknik i arbetet kan det bli svårt att avstå från att använda det. Frågan är då hur den mobila teknikens funktioner kan användas för att sätta gränser mellan arbete och privatliv. Studien syftar först till att genom en litteraturstudie undersöka vilka mobila funktioner som finns för att sätta gränser mellan arbete och privatliv. Därefter har en enkätundersökning genomförts för att studera i vilken utsträckning dessa mobila funktioner används. Resultatet av undersökningen visade att användningen av mobila funktioner skiljer sig åt beroende på funktion, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att respondenterna använder de mobila funktionerna för gränssättning i varierande grad. en_US
dc.description.abstract Mobile technology has made a big contribution to the so called flexible work in both time and place, as many professionals can perform work at anytime and in whatever place. Because of this, boundaries between work and private life have become increasingly blurred, a so called boundless working life. These limitlessness and flexible working hours have opened up for IT-based mobile work, which refers to professional groups who can work with IT-based tools regardless of time and place. One occupational group that has become progressively dependent of its IT-based tools is economists, which makes it an interesting group to target for our study. When being dependent of digital worktools, one obvious consequence is that it becomes difficult to refrain from using it. The question then is, how mobile functions can be used to enable boundaries between work and life. Through a literature study, the study first aims to investigate which mobile functions are available to set boundaries between work and private life. The study then aims to investigate to which extend mobile functions are used to enable control of the boundaries. This will be supplemented by a questionnaire study directed toward economists. The result of the questionnaire study showed a different range of use of the mobile functions. Some were more popular than others, which leads to the conclusion that the respondents use mobile functions to varying degrees. en_US
dc.format.extent 62 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv_SE
dc.subject Gränslöst arbete en_US
dc.subject Gränshantering en_US
dc.subject Mobil teknik en_US
dc.subject Mobila funktioner en_US
dc.subject Flexibelt arbete en_US
dc.title Tekniska förutsättningar för att balansera arbete och privatliv - Med fokus på IT-baserat mobilt arbete en_US
dc.title.alternative Technical possibilities for balancing work and private life - Focusing on IT-based mobile work en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Ingman, Sissi
dc.contributor.supervisor Languilaire, Jean-Charles
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program IT and Business, Bachelor's Programme
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics