”Det är en katt, faktiskt” En studie om makt i förskolans musikstunder

DSpace Repository

”Det är en katt, faktiskt” En studie om makt i förskolans musikstunder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hallberg, Beatrice
dc.contributor.author Jakobsson, Erik
dc.date.accessioned 2019-07-01T11:59:46Z
dc.date.available 2019-07-01T11:59:46Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29318
dc.description Denna studie undersöker förskolans musikstunder ur ett maktperspektiv baserat på Foucaults tankar och teorier om makt. Syftet är att förstå de maktutövanden som förekommer i den sociala interaktionen som sker mellan barn och vuxna i musikstunderna. Teorin vi utgått från och använder oss av är Foucaults beskrivningar av makt utifrån ett pastoralt och disciplinärt utövande. Den metod som används för insamlingen av materialet är observationer med täta beskrivningar, samt intervjuer. Analysmetoden har grundat sig i de begrepp som valts ut från det teoretiska perspektivet, och har sedan applicerats på det insamlade materialet. I resultatet gick att utläsa att de maktutövanden som främst förekommer i förskolans musikstunder är tillrättavisanden och inkludering. Det är främst pedagoger som tillrättavisar både barn och andra pedagoger, men även barn som tillrättavisar andra barn, och tillrättavisar pedagoger i stunder av maktförskjutning. Tillrättavisanden består i vissa fall av att pedagoger använder sig av en disciplinärt övervakande kroppslig makt där de ger barn en lätt beröring för att påminna dem om att pedagogen är närvarande och ser vad barnet gör. Den inkludering som syns består av pedagoger som på olika sätt använder sig av sin underliggande makt som ledare för att alla barn ska vara med och känna sig delaktiga. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject musikstund en_US
dc.subject makt en_US
dc.subject förskola en_US
dc.subject observationer en_US
dc.subject Foucault en_US
dc.subject musik en_US
dc.subject music en_US
dc.subject power en_US
dc.subject music gathering en_US
dc.subject pre-school en_US
dc.title ”Det är en katt, faktiskt” En studie om makt i förskolans musikstunder en_US
dc.title.alternative ”It’s a cat, actually” A study of power in pre-school music gatherings en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Nilsson Mohammadi, Robert
dc.contributor.supervisor Ekelund, Robin
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics