Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet

DSpace Repository

Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sidenbom, Agnes
dc.date.accessioned 2019-08-14T11:24:19Z
dc.date.available 2019-08-14T11:24:19Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29641
dc.description Denna uppsats är baserad på kvalitativa intervjuer med personer som säljer sexuella tjänster på internet. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur dessa personer upplever och resonerar kring sin trygghet och otrygghet i samband med sexsäljandet. Jag ville också se om det var vissa mötesplatser som ansågs som mer säkra i samband med kundträffar, om sexsäljarna hade några säkerhetsstrategier och om de hade erfarenhet av sexarbete på andra arenor än internet. Vidare ville jag ta reda på huruvida de resonerar kring offerskap i förhållande till sexsäljandet och analysera känslan av trygghet/otrygghet i förhållande till kön. Studien visade att personerna använder sig av olika typer av säkerhetsstrategier i sitt arbete. Studien har visat att känslan av trygghet och otrygghet är otroligt individuell, liksom var man föredrar att möta kunder, vad man har för säkerhetsstrategier, och vad man har för tankar om offerskap. en_US
dc.description.abstract This essay is based on qualitative interviews with people who are selling sexual services on the internet. The aim of the essay was to find out how these people experience and how they reason about their safety regarding sexwork. I also wanted to know if certain meeting points were seen as more safe than others while meeting the customers, if they had any safety strategies and if they had sold sex on other places than via the internet. The essay revealed different safety strategies among the sex workers, partly about where they prefer to meet the customers, but also the pre-work some are doing before meeting the customers. The essay has showed that the feeling of safety is very individual, as well as where one prefer to meet the customers, what kind of safety-strategies one has, and what thoughts one has about victimhood. en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject eskort en_US
dc.subject internet en_US
dc.subject kriminologi en_US
dc.subject prostitution en_US
dc.subject sex en_US
dc.subject trygghet en_US
dc.title Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet en_US
dc.title.alternative Protected by the screen? The feeling of security or insecurity among people who sell sexual services on the internet en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Möller, Kim
dc.contributor.supervisor Egnell, Susanne
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Kriminologi
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics