Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares val och tankar kring undervisning i svenska i grundskolans tidigare år
Author Heintze, Madeleine
Date 2019
Swedish abstract
Syftet är att lyssna till när sex lärare talar om sin svenskundervisning i grundskolans tidigare år och med hjälp av två frågeställningar få en inblick i deras tankar kring sin svenskundervisning. Mina frågeställningar är: • Vilka ambitioner har lärarna med sin svenskundervisning? • Vilka olika arbetssätt berättar lärarna om och vilka didaktiska val samtalar de om? Metoden är kvalitativa intervjuer med sex erfarna lärare från fem olika skolor om deras undervisning i svenska i grundskolans tidigare år.Det två analysredskap som jag använt i resultatet är ämnesambitioner som jag tolkat utifrån Per – Olov Svedner (1999) och den didaktisk ämnestriangel som jag tolkat utifrån Gunilla Molloy (2007). Informanterna nämner samma ambitioner med sin svenskundervisning, de ambitioner som informanterna nämner mest är färdighetsambitionen. Vilket handlar om eleverna ska lära sig bokstävers form och fonem vilket senare ska leda till att eleverna kan skriva och läsa på egen hand. Informanterna talar också om ambitionen att vara kreativ i svenskundervisningen, att arbeta på olika sätt med olika material och metoder. Det som skiljer sig är att informanterna väljer att arbeta på olika sätt trots att de har liknande ambitioner med sin undervisning. I ämnestriangeln befinner sig de flesta informanter på a-axeln som står för läraren och ämnet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ämnesambitioner, den ämnesdidaktiska triangeln, svenskundervisning, grundskolans tidigare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/29645 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics