HOTELLSTRATEGI I NYA UPPLEVELSEEKONOMIN

DSpace Repository

HOTELLSTRATEGI I NYA UPPLEVELSEEKONOMIN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title HOTELLSTRATEGI I NYA UPPLEVELSEEKONOMIN
Author Romero Pettersson, Sebastian ; Palmqvist, Jonas
Date 2019
English abstract
Airbnb has been described as a ‘disruptive innovation’ that turns the lodging industry on its head and puzzles hotel directors in cities around the world. The research about Airbnb in Sweden and its impact on the lodging industry is limited. The purpose is to get an insight and understanding of Airbnb’s impact on the Swedish lodging industry with an emphasis on hotels. The theoretical framework in this study consists of theories around disruptive innovations, the dimensions of the experience economy and industries market forces. These theories are also completion with theories about sharing economy and it’s driving forces. Semi-structured interviews are used to give an insight of the hotel’s views and experiences regarding Airbnb and competitors in Malmö CBD (Central Business District). The results show that Airbnb’s has had less of an impact lodging industry in Sweden than many other countries but still show some signs of being a disruptive innovation. The study also shows that the interviewed hotels seemed keen to take after and activate the new dimensions of the experience economy, for which Airbnb are supposedly outstanding on activating, and that most impact on the hotel’s strategies derive from other competitors and the consumers.
Swedish abstract
Airbnb har beskrivits som en ’disruptiv innovation’ som vänt upp och ner på loginäringen samt gett hotelldirektörer huvudbry i städer världen över. Forskningen om Airbnb i Sverige och dess effekter på loginäringen är dock begränsad. Syftet är att ge en inblick och förståelse för Airbnbs inverkan på den svenska loginäringen med betoning på hotell. Det teoretiska ramverket i studien innehåller teorier om disruptiva innovationer, upplevelseekonomins dimensioner och industriers marknadskrafter. Dessa kompletteras även med teorier om delningsekonomin och dess drivkrafter. Semistrukturerade intervjuer användes för att ge en klar bild av hotellens uppfattning och erfarenheter av Airbnb och konkurrenter i Malmö CBD (Centrala Business District). Resultaten visar att Airbnbs inverkan på den svenska loginäringen är mindre än vad den är i andra länder men fortfarande visar vissa tecken på att vara en disruptiv innovation. Studien visar också att intervjuade hotell är angelägna att ta efter och aktivera de nya dimensionerna i upplevelseekonomin, något som Airbnb anses vara mycket bra på att göra, och att den största inverkan på hotellens strategiska arbete drivs av konkurrens från andra hotell och konsumenter.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject upplevelseekonomi
Airbnb
Hotell
upplevelsedimension
disruptiv innovation
Makarand
Guttentag
Malmö
Strategi
Handle http://hdl.handle.net/2043/29678 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics