Orsaker till remisser till bettfysiolog : en jämförelse mellan fyra specialistkliniker

DSpace Repository

Orsaker till remisser till bettfysiolog : en jämförelse mellan fyra specialistkliniker

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Orsaker till remisser till bettfysiolog : en jämförelse mellan fyra specialistkliniker
Author Adèrn, Bengt ; List, Thomas ; Nebeska, Marie ; Öster, Aanders ; Tegelberg, Åke
Date 2003
Swedish abstract
Specialistinstanser i bettfysiologi möter i huvudsak patienter som har en långvarig och svårt smärtproblematik. Under 1900-talet har dock även behandling av obstruktiv sömnapné tillkommit. Ofta är det en läkare som remitterat patienten till den bettfysiologiska kliniken. Denna studie visar att bettfysiologen är en viktig länk mellan tandvården och sjukvården vid utredning och behandling av orofacial smärta. Syf-tet med studien var att jämföra orsakerna till remisser till bettfysiologi. En jämförelse gjordes mellan fyra specialistkliniker i bettfysiologi un-der en 4-månadersperiod år 2001. De flesta remitterade patienter var kvinnor i åldern 20 år och uppåt. Bland de remitterade kvinnorna var smärta den dominerande orsaken medan männen lika ofta remittera-des för sömnstörning som för smärta. 86 procent av patienterna som remitterats för smärta värderade smärtans intensitet som måttlig till väldigt svår. Hos 80 procent av dessa patienter var smärtan långvarig.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/1231/Adern_... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;10
Volume 95
Pages 50-55
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/2977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics