Flexural strength of zirconia after grinding, using diamond burrs, silicon carbide burr and water-cooling

DSpace Repository

Flexural strength of zirconia after grinding, using diamond burrs, silicon carbide burr and water-cooling

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Rosensvärd, Markus
dc.contributor.author Danneker, David
dc.date.accessioned 2019-09-11T14:17:05Z
dc.date.available 2019-09-11T14:17:05Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29872
dc.description Syfte Syftet med föreliggande studie är att undersöka om slipning av zirkonia med silikatkarbid, diamant, vattenkylning, höghastighetsturbin och låghastighetshandstycke påverkar böjhållfastheten hos zirkonia. Material och metod Femtio provkroppar av yttriumoxidstabiliserad tetragonal zirkonia framställdes med CAD/CAM. Provkropparna delades in i 5 grupper med 10 i varje; polerad med låghastighetshandstycke (P), vattenkylning med finkornig diamantfräs (HDW), höghastighetsturbinshandstycke utan vattenkylning med finkornig diamantfräs (HDD), låghastighetshandstycke med finkornig diamantfräs (LD) och låghastighetshandstycke med kiselkarbidfräs (LC). Efter slipningen polerades alla provkropparna med låghastighetshandstycke och polertrissa. Artificiell åldring genomfördes med cyklisk dynamisk förbelastning och termocykling. Provkropparna testades med ett biaxialt böjhållfasthetstest i en universaltestmaskin. Resultaten analyserades med hjälp av en One-way ANOVA, Tukey’s test. Signifikansnivån sattes till α = 0,05. Resultat Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. MPa medelvärde för varje grupp och standardavvikelser; P 1061(±82), HDW 1023(±92), HDD 1002(±127), LD 812(±228) and LS 984(±83). Slutsats Inom begränsningarna för föreliggande studie kan slutsatsen dras att böjhållfastheten hos zirkonia inte signifikant påverkas efter användning av följande slipningsprocesser: Höghastighetstubin med fin diamant och vattenkylning eller med höghastighetsturbin med fin diamant och utan vattenkylning eller med låghastighetshandstycke med fin diamant eller kiselkarbidfräs när zirkoniaytan är polerad. en_US
dc.description.abstract Aim The purpose of this study is to investigate whether grinding zirconia with silicon carbide, diamond, water cooling, high speed turbine and low speed handpiece affects the flexural strength of zirconia. Material and method Fifty specimens of yttrium oxide stabilized tetragonal zirconia were produced using CAD/CAM. The specimens were divided into 5 groups with 10 in each; polished with low speed handpiece (P), high speed turbine with water cooling using a fine diamond burr (HW), high speed turbine without cooling using a fine diamond burr (H), low speed handpiece with a fine diamond burr (LD) and low speed handpiece with silicon carbide burr (LC). After grinding all specimens were polished with a slow speed handpiece and a polishing wheel. Artificial aging was performed using cyclic dynamic loading and thermocycling. The specimens were then tested in a biaxial flexural strength test using a universal testing machine. The results were analysed using One-way ANOVA, Tukey’s test. Level of significance was set at α = 0.05. Results The results showed no significant differences between the groups. MPa means for each group and SD; P 1061(±82), HDW 1023(±92), HDD 1002(±127), LD 812(±228) and LS 984(±83). Conclusion Within the limitations of this study it can be concluded that flexural strength of zirconia is not significantly affected using the following grinding processes: High-speed turbine with fine diamond and water cooling or with fine diamond without water cooling, low-speed handpiece with fine diamond or with silicon carbide burr when the zirconia has been polished. en_US
dc.format.extent 20 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten sv-SE
dc.subject Zirconia en_US
dc.subject ytzp en_US
dc.subject grinding en_US
dc.subject zirconium en_US
dc.subject aging en_US
dc.subject Strength en_US
dc.title Flexural strength of zirconia after grinding, using diamond burrs, silicon carbide burr and water-cooling en_US
dc.title.alternative Böjhållfasthet av zirkonia efter slipning efter användning av diamantfräs, silikatkarbid fräs och vattenkylning. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Vult von Steyern, Per
dc.contributor.supervisor Johansson, Camilla
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics