Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart

DSpace Repository

Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Christoffer
dc.date.accessioned 2019-09-23T13:38:50Z
dc.date.available 2019-09-23T13:38:50Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29969
dc.description Mängden solglasögon som produceras i dagens samhälle ökar för varje år, detta har genererat en hög materialåtgång. Denna studie grundar sig i design för hållbar utveckling och tillhörande designteorier inom cradle to cradle, design for disassembly och modulär design. Ytterligare teorier om hur identitet kopplat till materiella ting utreds. Syftet med studien är att försöka uppmana användare av solglasögon att agera mer hållbart. Genom dessa designteorier och tillhörande metoder har ett designexempel tagits fram. En pilotstudie användes för att undersöka respondenternas koppling till materialkännedom och identitet förknippat med solglasögon. Denna i form av en enkätundersökning. Enkäten utgör grunden i studien. Därefter tillämpades andra metoder för att kunna erbjuda ett designkoncept. Denna studies mål var att undersöka kopplingen mellan materialkonsumtion och identitet, gällande solglasögon och med det kunna uppmärksamma valet av solglasögon och även hjälpa användaren att agera ekologiskt hållbart. Studiens slutsats visar en produkt som kan hjälpa användaren på ett individuellt plan att agera mer hållbart. Produkten som tagits fram är ett exempel på ett av många olika designförslag att hjälpa användaren att agera mer hållbart. Denna produkt kan också både få och hjälpa användaren att uttrycka sin individuella identitet på olika plan. en_US
dc.description.abstract The amount of sunglasses produced in today's society is increasing every year, this has generated high material consumption. This study is based on design for sustainable development and associated design theories in cradle to cradle, design for disassembly and modular design. Further theories on how identity is linked to material things are investigated. The purpose of the study is to try to encourage users of sunglasses to act more sustainably. Through these design theories and associated methods, a design example has been developed. A pilot study was used to investigate the respondents' connection to material awareness and identity associated with sunglasses. This in the form of a survey. The survey forms the basis of the study. Subsequently other methods were applied to be able to offer a design concept. The aim of this study was to investigate the connection between material consumption and identity regarding sunglasses and with it being able to pay attention to the choice of sunglasses and help the user to act ecologically sustainably. The study's conclusion shows a product that can help the user on an individual plan to act more sustainably. The product produced is an example of one of many different design proposals to help the user to act more sustainably. This product can also help the user to express their individual identity on different levels. en_US
dc.format.extent 49 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Sunglasses en_US
dc.subject Identity en_US
dc.subject Product design en_US
dc.subject Sustainable developement design en_US
dc.subject Design for disassembly en_US
dc.subject Modular design en_US
dc.subject Cradle to cradle en_US
dc.subject solglasögon en_US
dc.subject Identitet en_US
dc.subject Produktdesign en_US
dc.subject Design för hållbar utveckling en_US
dc.subject Modulär design en_US
dc.title Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart en_US
dc.title.alternative Sunglasses for sustainability and identity How to design a pair of sunglasses that makes the user act sustainably en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok FineArt en_US
dc.contributor.examiner Jönsson, Li
dc.contributor.supervisor Emilson, Anders
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Produktdesign
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics