Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem

DSpace Repository

Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem
Author Lundqvist, Helena
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att utveckla elevers förmåga att tolka och föra fördjupade samtal kring föreställningen om innehållet i en skönlitterär bok. Jag vill skapa förutsättningar för elever i årskurs fem att röra sig mellan olika föreställningsvärldar. Mitt arbete tar avstamp i Judith A. Langers (2017) teorier om byggandet av föreställningsvärldar. Arbetets föreställningsvärldar kretsar kring den värld som eleverna bygger när de lyssnar till lärares högläsning av Patties bok, skriven av Jill Paton Walsh. Den skönlitterära boken har fungerat som utgångspunkt under utvecklingsarbetet. Efter avslutad högläsning fick eleverna pröva att gå ur den föreställningsvärld de skapat sig för att ta med sig sin tidigare erfarenhet och kunskap av att gå i skolan för att bygga Framtidens skola i den nya föreställningsvärlden på planeten Glans. Resultatet av mitt examensarbete visar att flertalet av eleverna lyckats med att bygga litterära föreställningsvärldar. Två av eleverna, en med NPF- diagnos och en elev med diagnostiserad dyslexi visade på förmågor av att leva sig in samt föra reflekterande samtal under detta utvecklingsarbete som de inte visat på tidigare. Jag kommer i min fortsatta yrkesutövning sträva efter att det i mina lektionsplaneringar finns ett innehåll av en sammanhängande kunskapskontext. Mina elever kommer få möta fler gemensamma texter både för att utforma en läsargemenskap men också texter som ger dem möjlighet att röra sig mellan olika föreställningsvärldar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject tolkning av text
skönlitteratur
litterära föreställningsvärldar
högläsning
Handle http://hdl.handle.net/2043/30110 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics