Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne

DSpace Repository

Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne
Author Håkansson, Peter Gladoic
Date 2019
Swedish abstract
Nyanlända barn och ungdomar står inför en mängd utmaningar i sitt nya hemland och tillgången till socialt kapital är en av dem, inte minst då tillgången till socialt kapital visat sig få allt större betydelse för t.ex. möjligheten att få arbete eller bostad. Socialt kapital har även visat sig ha ett samband med individens hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar. Studien bygger på data som samlades in med hjälp av en enkät via kommunerna i Skåne våren och sensommaren 2018 (MILSA-enkäten). Som referensgrupp till studiegruppen ”nyanlända” användes Region Skånes Folkhälsoenkät till barn och ungdomar som samlades in 2016. Genom att dela upp detta urval i ”svenskfödda” och ”utrikesfödda” får vi två relevanta grupper att mäta MILSA-enkätens resultat mot. Resultaten från studien visar att nyanlända barn och ungdomar har lägre tillit till människor i allmänhet (generell tillit) och färre nära vänner (anknytande socialt kapital). Nyanlända barn och ungdomar har även lägre hälsa, men när hänsyn tas till skillnader i socialt kapital, försvinner skillnaderna.
Link http://partnerskapskane.se/Filnerladdning/43/Socialt+kapital+bland+nyanl%C3%A4nda+barn+och+ungdomar+i+Sk%C3%A5ne.pdf .Icon
Publisher Länsstyrelsen Skåne
Host/Issue MILSA Working Paper Series;2019:2
Language swe (iso)
Subject socialt kapital
hälsa
nyanlända barn och ungdomar
tillit
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30167 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics