Pedagogers tolkning av den fria leken - Innebörd, agerande och genusperspektiv

DSpace Repository

Pedagogers tolkning av den fria leken - Innebörd, agerande och genusperspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers tolkning av den fria leken - Innebörd, agerande och genusperspektiv
Author Andersson, Daniel
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med den studien är att undersöka vad den fria leken är? Vilka innebörder och betydelser har den för pedagoger? Som en fördjupning av ämnet undersökte jag också hur pedagoger ser på pojkar och flickors fria lek? Mina frågeställningar var hur pedagogerna tolkade den fria leken? Hur de agerade när barnen hade den fria leken och om de som pedagoger hade olika inställningar till pojkar och flickors fria lek? Jag valde att intervjua och observera pedagoger från olika verksamheter för att få svar på mina frågeställningar och för att få ett så brett material som möjligt om hur pedagoger deltar i lekarna och för att få fram deras tolkningar av den fria leken. Resultatet visar att pedagogerna hade olika tolkningar av den fria leken oavsett vilken verksamhet de tillhörde. Men att desto längre upp åldrarna man kom desto friare inställning fanns till den fria leken. Pedagogernas deltagande i den fria leken skiljde sig lite från varandra men sammantaget var de överens om att hur de deltog spelade en stor roll. I frågan om de såg olika pojkar och flickors fria lek olika var svaret entydigt. Pedagogerna gjorde skillnader på hur de bemötte dem i den fria leken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fri lek
deltagande
pedagoger
flickor och pojkars lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/30330 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics