Kulturen i den hållbara staden : Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi

DSpace Repository

Kulturen i den hållbara staden : Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Alwall, Jonas
dc.date.accessioned 2019-11-06T14:16:49Z
dc.date.available 2019-11-06T14:16:49Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.isbn 9789178770304 en_US
dc.identifier.isbn 9789178770298
dc.identifier.issn 1654-6881 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30337
dc.description I Malmö stads kulturstrategi 2014-2020 anges riktlinjerna för hur staden ska utveckla sitt arbete med kultur som redskap för en hållbar utveckling. För att ett strategiskt dokument som Kulturstrategin ska kunna få effekt behöver det dock implementeras, i detta fall genom en kommunal handlingsplan. Det är genomförandet av den handlingsplanen som undersöks i denna rapport, som utgör slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Kulturstrategins implementering, genomfört under åren 2017-2018. Vilka positiva effekter fick implementeringsprocessen, och vilka hinder mötte den? Har Kulturstrategin lyckats stärka kulturens ställning i staden och har den medfört nya samarbeten på kulturens områden, inom och utanför den kommunala förvaltningsstrukturen? Dessa är exempel på frågor som rapporten ställer. Rapporten lyfter också in dessa frågor i det mer övergripande sammanhang som handlar om vilken roll kulturen kan spela för en hållbar stadsutveckling. För att reda ut denna fråga undersöker rapporten kopplingarna mellan kulturbegreppet, utifrån både dess estetiska och antropologiska aspekter, och begreppet hållbar utveckling. Hållbar utveckling brukar förknippas med tre dimensioner – en miljömässig, en ekonomisk och en social – men hur passar kulturen in i detta sammanhang: som en aspekt av den sociala dimensionen, eller som en egen, fjärde hållbarhetsdimension? en_US
dc.format.extent 146 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet, Fakulteten för kultur och samhälle en_US
dc.relation.ispartofseries MAPIUS;25
dc.subject Kultur en_US
dc.subject Hållbar stadsutveckling en_US
dc.subject Kulturell hållbarhet en_US
dc.subject Kulturpolitik en_US
dc.subject Kulturplanering en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Kulturen i den hållbara staden : Slutrapport från ett följeforskningsprojekt om Malmö stads kulturstrategi en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US)
dc.identifier.doi 10.24834/isbn.9789178770304
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.contributor.centre Malmö University. Institute for Urban Research en_US
mahlocal.rights.eplikt Yes en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics