Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på naturvetenskap, däribland kemi?

DSpace Repository

Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på naturvetenskap, däribland kemi?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på naturvetenskap, däribland kemi?
Author Sjöström, Jesper
Editor Vallberg Roth, Ann-Christine ; Aasa, Sverker ; Ekberg, Jan-Eric ; Holmberg, Ylva ; Sjöström, Jesper ; Stensson, Catrin
Date 2019
Swedish abstract
Frågan om vad som kan känneteckna undervisning med fokus på naturvetenskap, däribland kemi, besvaras med att det finns flera möjliga innehållsdimensioner och aktiviteter. Bland de vanligaste innehållsområdena är vatten, djur och natur. Den helt dominerande aktiviteten är experiment. Andra vanliga aktiviteter är att utforska, undersöka, studera fenomen och baka. Förutom begreppsligt innehåll eller fokus på arbetsformer, kan naturvetenskapsundervisning även kännetecknas av kopplingar till andra ämnesområden (såsom teknik, hälsa eller miljö) eller upplevelser och sinnliga erfarenheter.
Link http://hdl.handle.net/2043/30324 .Icon
Publisher Malmö universitet
Host/Issue Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? : Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018;
Language swe (iso)
Subject didaktik
undervisning
didaktiska modeller
förskola
förskollärare
Lpfö 18
Lpfö 98
naturvetenskap
kemi
kemiska processer
kemins karaktär
experiment
vulkanen
uppleva
utforska
undersöka
fenomen
material
vatten
baka
natur
naturkunskap
naturdidaktisk innehållsmodell
bildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30542 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics