Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på hållbar utveckling?

DSpace Repository

Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på hållbar utveckling?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Vad kan känneteckna undervisning i förskola med fokus på hållbar utveckling?
Author Sjöström, Jesper
Editor Vallberg Roth, Ann-Christine ; Aasa, Sverker ; Ekberg, Jan-Eric ; Holmberg, Ylva ; Sjöström, Jesper ; Stensson, Catrin
Date 2019
Swedish abstract
Frågan om vad som kan känneteckna undervisning med fokus på hållbar utveckling besvaras med att förhållningssätt betonas och att det finns flera möjliga innehållsdimensioner och aktiviteter. Den vanligaste aktiviteten är materialsortering i bred bemärkelse och en vanlig tematik är naturliga kretslopp. Ekologisk hållbarhet är helt dominerande, men det finns vissa spår av social hållbarhet och demokratifrågor. Det finns även exempel på att förskolläraren agerar som förebild för barnen. Samtidigt uppfattar verksamma det som utmanande att öka komplexitetsgraden och reflektionsnivån i undervisningen i förskolan med fokus på hållbar utveckling.
Link http://hdl.handle.net/2043/30324 .Icon
Publisher Malmö universitet
Host/Issue Vad kan känneteckna undervisning och sambedömning i förskola? : Förskollärares och chefers/rektorers skriftliga beskrivningar år 2018;
Language swe (iso)
Subject didaktik
undervisning
förskola
förskollärare
Lpfö 18
hållbarhetsfrågor
hållbar utveckling
hållbar utveckling i förskolan
hålllbarhetsarbete
hållbarhetsarbete i förskolan
miljö
ekologisk hållbarhet
sortera
sortering
källsortering
sopsortering
återvinna
återvinning
skräp
matsvinn
kompost
kretslopp
naturmaterial
grön flagg
förhållningssätt
arbetssätt
förebild
rädda världen
miljödidaktik
miljödidaktiska modeller
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/30543 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics