Förskollärare, förtydligat undervisningsuppdrag och professionella strategier

DSpace Repository

Förskollärare, förtydligat undervisningsuppdrag och professionella strategier

Details

Files for download
Icon
Main artickle
Overview of item record
Publication Report
Title Förskollärare, förtydligat undervisningsuppdrag och professionella strategier
Author Tallberg Broman, Ingegerd ; Vallberg Roth, Ann-Christine
Date 2019
Swedish abstract
Flera reformer har under senare år genomförts i den svenska förskolan vilka innefattar ett förstärkt pedagogiskt uppdrag och en förändrad ansvars- och arbetsfördelning mellan de olika personalgrupperna. I skollag och läroplan markeras förskolan som utbildning och förskollärares särskilda ansvar för undervisning. I denna rapport redovisar vi bakgrunder till dessa reformer och relaterar till utbildningspolitik, myndighetstexter och tidigare forskning. Vi lyfter fram kraven på professionsförändringar och den spänning som föreligger mellan aktuella reformer och förskolekulturella traditioner och begrepp. Vår utgångspunkt utgörs av två separata forskningsfrågor inom ramen för FoU-programmet ”Undervisning i förskola”. Vår specifika fråga är: Vilka professionella logiker och strategier i förhållande till de här fokuserade reformerna uttrycks i det insamlade materialet? Fokus ligger på förskollärare.
Publisher Malmö universitet
Language swe (iso)
Subject förskollärare
professionell strategi
förskolereformer
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30578 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics