Undergraduate Education in Endodontology- a comparison of two Scandinavian dental schools

DSpace Repository

Undergraduate Education in Endodontology- a comparison of two Scandinavian dental schools

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Undergraduate Education in Endodontology- a comparison of two Scandinavian dental schools
Author Ghasemimehr, Marjan ; Löfroth, Martina
Date 2018
English abstract
Studies have demonstrated a higher prevalence of root filled teeth with apical periodontitis in Denmark compared to Sweden. One possible explanation may be differences between the two countries' undergraduate education in endodontology. Objective: The aim of this study was to compare the undergraduate education in endodontology between the universities in Malmo, Sweden and Copenhagen, Denmark. A further aim was to assess the quality of the root fillings performed by undergraduate students at the two schools respectively. Material and methods: The comparison was based on the guidelines for undergraduate education set by the European Society of Endodontology (ESE) and the curriculum from each university. The specific criteria used for this comparison were: educational methods, timing of endodontic teaching, preclinical practical exercises, student assessment, clinical practical procedures, education of the staff and number of students per teacher. The assessment of the root filling quality was made on radiographs according to criteria covering density and length. Results: The universities' curricula were based on different pedagogical methods and there were some differences in the endodontology education. However, with a P-value of 0.925 Fisher's Exact Test failed to prove statistically significant differences in the quality of the root fillings performed by undergraduate students at the two schools respectively. Conclusion: The differences in endodontic education between the universities of Malmo and Copenhagen do not affect the quality of root fillings performed by undergraduate students.
Swedish abstract
Studier har påvisat en högre prevalens av rotfyllda tänder med apikal parodontit i Danmark jämfört med Sverige. En möjlig förklaring kan vara skillnader mellan de två ländernas utbildning på grundnivå inom endodonti. Syfte: Syftet med studien var att jämföra utbildningen på grundnivå inom endodonti mellan universiteten i Malmö, Sverige och Köpenhamn, Danmark. Ett annat syfte var att bedöma kvalitén av rotfyllningar utförda av studenter i grundutbildning vid dessa två skolor. Material och metod: Jämförelsen baserades på riktlinjer från European Society of Endodontology (ESE) och kursplanerna från respektive universitet. De specifika kriterierna som användes för jämförelsen var: utbildningsmetod, tidpunkten för den endodontiska utbildningen, prekliniska praktiska moment, studentbedömning, kliniska praktiska moment, personalens utbildningsnivå och antal studenter per lärare. Bedömningen av rotfyllningskvalitén utfördes på röntgenbilder enligt kriterier rörande täthet och längd. Resultat: Universitetens kursplaner baserades på olika pedagogiska metoder och det fanns vissa skillnader mellan utbildningarna inom endodonti. Med ett P-värde på 0,925 kunde dock Fisher's exakta test inte påvisa några statistiskt signifikanta skillnader i kvalitén av rotfyllningar utförda av studenter vid dessa två skolor. Slutsats: Skillnaderna inom den endodontiska utbildningen mellan universiteten i Malmö och Köpenhamn påverkar inte kvalitén på rotfyllningar utförda av studenter.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30591 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics