Ungdomar : problem eller potential?

DSpace Repository

Ungdomar : problem eller potential?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Alwall, Jonas
dc.contributor.author Stigendal, Mikael
dc.contributor.editor Harju, Anne
dc.contributor.editor Sjölander, Jonas
dc.date.accessioned 2019-12-16T09:38:46Z
dc.date.available 2019-12-16T09:38:46Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.isbn 978-91-87997-14-3 en_US
dc.identifier.issn 1654-6881 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30682
dc.description I kapitlet ”Ungdomar – problem eller potential?” tar Jonas Alwall och Mikael Stigendal sin utgångspunkt i hur ungas problem i dagens urbana miljöer, inte minst i Malmö, ofta beskrivs som en fråga om dessa ungas destruktiva livsstil. Ett sådant perspektiv tenderar dock att bortse från de bakomliggande orsakerna till problemen. I stället för det problemorienterade förhållningssätt som ofta präglar insatser riktade mot unga vill kapitlet lyfta fram ett annat förhållningssätt – ett potentialorienterat – som inte begränsar sig till problem som lätt kan identifieras (symptom) utan i stället fokuserar dessa problems orsaker och ungas egen handlingskraft. Fritidsverksamheten Gnistan i Malmö, som särskilt lyfts fram i kapitlet, är exempel på en verksamhet som författarna menar präglas av ett potentialorienterat förhållningssätt, om än delvis implicit och med stor möjlighet att utvecklas ytterligare. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö University en_US
dc.relation.ispartofseries Publications in Urban Studies (Mapius);24
dc.subject Malmö en_US
dc.subject Ungdomar en_US
dc.subject Gnistan en_US
dc.subject Malmökommissionen en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Ungdomar : problem eller potential? en_US
dc.type BookChapter en_US
dc.identifier.paperprint 2 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Kultur-och-samhalle/Institutioner/Urbana-studier/Forskning-pa-US/Publicerat/Publikationer/ en_US
dc.relation.ispartofpublication Drömmar och röster : en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö en_US
dc.format.ePage 59 en_US
dc.format.sPage 45 en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics