Musikfestivaler kan visa vägen till ett mer hållbart samhälle

DSpace Repository

Musikfestivaler kan visa vägen till ett mer hållbart samhälle

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, Newspaper
Title Musikfestivaler kan visa vägen till ett mer hållbart samhälle
Author Jack, Tullia ; Browne, Alison ; Russell, Hitchings
Date 2019
Swedish abstract
DN DEBATT 14/7. En oförutsägbar klimatframtid och hotande vattenkriser kräver beredskap. Sommarens festivaler erbjuder en experimentverkstad där man kan studera hur alternativa och mer resurssnåla sätt att leva fungerar. Det ger insikt om hinder och möjligheter när det gäller att införa miljövänliga och hållbara livsstilar i vardagen, skriver tre forskare.
Link https://www.dn.se/debatt/musikfestivaler-kan-visa-... (external link to publication)
Publisher Dagens Nyheter
Host/Issue Dagens Nyheter;2019-07-13
ISSN 1101-2447
Language swe (iso)
Subject Musik Festivaler
Klimat Adaptation
Hållbarhet
Hållbara omställningar
Dusch
Sociala Normer
Vardags livet
Experimentation
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30720 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics