Med fokus på ord, uttryck och språklig stil : ett betydelseskapande litteraturarbete i grundläggande vuxenutbildning

DSpace Repository

Med fokus på ord, uttryck och språklig stil : ett betydelseskapande litteraturarbete i grundläggande vuxenutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Med fokus på ord, uttryck och språklig stil : ett betydelseskapande litteraturarbete i grundläggande vuxenutbildning
Author Walldén, Robert
Research Centre Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Date 2019
Swedish abstract
I denna studie utforskas ett litteraturarbete som involverar en lärare och en grupp andraspråksinlärare inom grundläggande vuxenutbildning. Den aktuella kursen är Svenska som andraspråk Delkurs 3. Syftet med studien är att utforska och synliggöra de litteracitetspraktiker som erbjuds under moment som fokuserar på romanens språk. Materialet grundar sig på observationer, ljudinspelningar och insamlat läromaterial. Analysen vilar primärt på Luke och Freebodys litteracitetspraktiker, Langers teori om textrörlighet samt Bernsteins utbildningssociologiska teori. I analysen betraktas litteraturarbetet som samspelande litteracitetspraktiker, där arbetet med romanens språk utgör en särskild textanvändningspraktik. Resultatet visar att läraren i diskussioner kring ord, uttryck och språklig stil för uppmärksamheten till de centrala karaktärernas egenskaper och utveckling genom romanen. Detta medför att textanvändningspraktiken samspelar med en betydelseskapande praktik, där de betydelser som utforskas i interaktionen överskrider betydelsen av de enskilda ord och uttryck som väljs ut och diskuteras. Detta kan tillmätas viktiga stöttande egenskaper i en undervisningsgrupp där majoriteten av eleverna skulle ha svårt att förstå romanen på egen hand. I artikeln diskuteras även hur fokuset på romanens språk öppnar upp för en textanalytisk litteracitetspraktik.
DOI https://doi.org/10.15626/pfs24.0304.02 (link to publisher's fulltext.)
Link https://doi.org/10.15626/pfs24.0304.02 .Icon
Publisher SWERA, Swedish Educational Research Association
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;3-4
Volume 24
ISSN 1401-6788
Language swe (iso)
Subject litteracitet
svenska som andraspråk
vuxenutbildning
litteraturdidaktik
andraspråksinlärning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/30747 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics