Att våga utan att falla : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

DSpace Repository

Att våga utan att falla : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Att våga utan att falla : Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar
Author Sorbring, Emma ; Molin, Martin ; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2018
Swedish abstract
Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars förutsättningar. Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta olika grad av språkliga och kommunikativa begränsningar som å ena sidan gör att värdet av nya sociala arenor kan vara stort, å andra sidan kan göra internetanvändande problematiskt i olika sammanhang. I den här artikeln tittar vi närmare på möjligheter och risker i relation till internet som uppmärksammas av ungdomar, föräldrar och professionella, samt reflekterar över hur ett visst mått av risktagande kan leda till positiva erfarenheter och positiv utveckling, så kallat"positivt risktagande".
Link http://www.barnbladet.org/sv/wp-content/uploads/bb_318.pdf .Icon
Publisher Riksföreningen för barnsjuksköterskor
Host/Issue Barnbladet;3
ISSN 0349-1994
Language swe (iso)
Subject Intellektuell funktionsnedsättning
Sociala medier
Delaktighet
Medicine
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/30753 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics