Biologiämnets textrelationer

DSpace Repository

Biologiämnets textrelationer

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Biologiämnets textrelationer
Author Nygård Larsson, Pia
Date 2009
Swedish abstract
Presentationen utgår från ett pågående etnografiskt inriktat avhandlingsarbete, där det övergripande syftet är att undersöka flerspråkiga gymnasieelevers textmöten och textskapande i framförallt skolämnet biologi. Projektets teoretiska inramning är främst sociokulturell och socialsemiotisk. Utifrån ett vidgat textbegrepp ses texter som situerade och multimodala, vilket bland annat innebär att såväl klassrumsinteraktionen som bilder är av betydelse för undersökningen. I föreliggande presentation fokuseras de intertextuella relationerna i biologiklassrummet, vilket betyder att jag kommer att resonera kring de transformationer som sker i mötet mellan lärobok och övriga klassrumstexter i de aktuella lärandekontexterna. De frågor jag söker svar på i den här presentationen är följande: vilka texter och textrelationer skapas i det interaktionella mötet i biologiklassrummet och hur kan detta påverka förutsättningarna för meningsskapande?
Conference
Forum för textforskning 4 (8–9 juni 2009 : Stockholm)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30765 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics