Texttyper, textaktiviteter och genrer : om att analysera naturvetenskapliga texter

DSpace Repository

Texttyper, textaktiviteter och genrer : om att analysera naturvetenskapliga texter

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Texttyper, textaktiviteter och genrer : om att analysera naturvetenskapliga texter
Author Nygård Larsson, Pia
Date 2009
Swedish abstract
Många har uppmärksammat det naturvetenskapliga klassrummets multimodalitet, och det framgår även i mitt avhandlingsmaterial att många olika semiotiska resurser bidrar till att realisera biologiämnet. Samtidigt är det uppenbart att det talade och skrivna språket har stor betydelse i klassrummet. Min konferenspresentation utgår från ett pågående avhandlingsarbete med etnografisk ansats, där det övergripande syftet är att undersöka en- och flerspråkiga gymnasieelevers textmöten och textskapande i framförallt biologi. Projektets teoretiska inramning är främst sociokulturell och socialsemiotisk. Utifrån ett vidgat textbegrepp ses texter som situerade och multimodala, vilket föranleder frågor kring hur ett ”biologispråk” ska beskrivas. I tidigare presentationer har jag framför allt fokuserat det visuellas betydelse i undervisningstexterna. Denna presentation rör elevtexter samt teoretiska ingångar i språkliga textanalyser.
Conference
Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten, Svenska med didaktisk inriktning (18-20 November 2009 : Malmö)
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30766 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics