Utvecklingsorienterat lärande i tre arbetsorganisationer : om betydelsen av ledningsstöd och medarbetarinflytande

DSpace Repository

Utvecklingsorienterat lärande i tre arbetsorganisationer : om betydelsen av ledningsstöd och medarbetarinflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Utvecklingsorienterat lärande i tre arbetsorganisationer : om betydelsen av ledningsstöd och medarbetarinflytande
Author Olofsson, Jonas
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med min artikel är att diskuterade förutsättningar för informelltlärande på arbetsplatser. I vilken utsträckning infrias mål i anslutningtill ett utvecklingsorienterat lärande i organisationer som tillämpar olikamodeller för lean production? Ett utvecklingsorienterat lärande går utöverett begränsat reproduktivt lärande och förutsätter stöd och uppmuntranfrån arbetsledningen och inflytandemöjligheter för medarbetare. Artikelnsempiriska underlag baseras i huvudsak på semistrukturerade intervjuer med utbildningsansvariga chefer och fackliga företrädare i tre organisationer vars verksamheter skiljer sig starkt åt: ABB i Ludvika, Scania i Södertälje och Arbetsförmedlingen i Skåne. En central slutsats är att förutsättningarna för ett utvecklingsorienterat lärande hämmas av en allt för uppstyckad arbetsdelning, av hög arbetsintensitet och begränsade möjligheter för personalen att påverka arbetsvillkoren. I arbetsorganisationer där den officiella retoriken handlar mycket om medarbetares eget ansvar för kompetensutveckling, utan att det finns tillräckligt med tid och stöd för lärande, kan propåerna upplevas som skuldbeläggande och bidra till ett förstärkt främlingskap inför arbetet.
Link http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-71368 .Icon
Publisher Karlstad universitet
Host/Issue Arbetsmarknad & arbetsliv;Nr. 3-4
Volume 24
ISSN 1400-9692
Language swe (iso)
Subject Workplace learning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30784 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics