Vilka elever antas till en idrottsskola?

DSpace Repository

Vilka elever antas till en idrottsskola?

Details

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Vilka elever antas till en idrottsskola?
Author Peterson, Tomas ; Wollmer, Per
Date 2019
English abstract
This article discusses the recruitment of pupils into a secondary school with a physical activity profile in Sweden. Two cohorts of girls and boys were studied longitudinally between the age of 13 – 15 (n=176). They were accepted into education in fierce competition (the number of the applicant was 437). The selection criteria were sport merits, not school marks. Thus the aim of running the school, besides the general curriculum, is sport talent identification and talent development. One of the assignments of the longitudinal and multidisciplinary research The project Malmö Youth Sport Study (MYSS) is to establish who the chosen ones are, and to relate the result out of different factors – gender related, physiological, psychological and sociological. The article conclude that a number of social and socio-economic factors clearly influence the talent identification: the socioeconomic status and amount of sport capital of the parents, the pupils’ marks, and their birth month.
Swedish abstract
Denna artikel diskuterar rekryteringen till en högstadieskola som specialiserar sig på fysisk aktivitet och idrott. Två årgångar flickor och pojkar följs över tid, från 13 till 15 års ålder (n=176). De antogs till skolan i hård konkurrens med en grupp som sökte men inte kom in (n=437). De antagna valdes ut på grundval av sina idrottsliga meriter, inte utifrån deras betyg. Skolans idrottsverksamhet grundar sig därmed på talangidentifikation, och arbetar, förutom med skolkunskapsförmedling, med idrottslig talangutveckling. Vilka elever antas till en idrottsskola? Ett av syftena med den longitudinella och flervetenskapliga studien Malmö Youth Sport Study (MYSS) är att redovisa vilka som utväljs och att analysera resultatet utifrån olika faktorer – genusrelaterade, fysiska, psykologiska och sociala. Det visar sig att det finns ett antal sociala och socioekonomiska faktorer som påverkar talangidentifieringen. De faktorer som artikeln pekar på är föräldrarnas socioekonomiska status och omfattningen av deras idrottskapital, samt elevernas betyg och födelsekvartal.
Link https://idrottsforum.org/peterson-wollmer190910/ .Icon
Publisher Idrottsforum.org
Host/Issue Idrottsforum.org;
ISSN 1652-7224
Language swe (iso)
Subject Malmö Youth Sport Study (MYSS)
longitudinell studie
flervetenskaplig studie
talangselektion
talangutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30790 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics