Klassrumsstudier i ljuset av kunskapstrender i PISA : Elevers kunskaper i naturvetenskap ur ett likvärdighetsperspektiv

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Klassrumsstudier i ljuset av kunskapstrender i PISA : Elevers kunskaper i naturvetenskap ur ett likvärdighetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Temainledning
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Klassrumsstudier i ljuset av kunskapstrender i PISA : Elevers kunskaper i naturvetenskap ur ett likvärdighetsperspektiv
Author Jakobsson, Anders ; Oskarsson, Magnus
Date 2019
Swedish abstract
För några år sedan medverkade ett antal forskare i Sverige i ett temanummer i Utbildning & Demokrati (nr 3/2013) med den övergripande rubriken Kan vi lita på PISA? De medverkande författarna samarbetade under denna tid i ett nationellt forskningsnätverk (RASS) finansierat av Vetenskapsrådet med syftet att analysera svenska elevers kunskaper i naturvetenskap utifrån resultaten i internationella kunskapsmätningar. Ett annat uttalat syfte var att granska tillförlitligheten och validiteten i denna typ av mätningar. Exempelvis framhölls att de storskaliga studierna kan betraktas som paradoxer eftersom de utgör inflytelserika paradigm när det gäller att utvärdera elevers kunskaper samtidigt som de medverkar till att reducera beskrivningen av dessa utifrån psykometriska metoder och nationsrankingar (se t ex Jakobsson, Davidsson, Karlsson & Oskarsson 2013, Popkewitz 2011).
Link https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2019/nr-3/temainledning---anders-jakobsson--magnus-oskarsson---klassrumsstudier-i-ljuset-av-kunskapstrender-i-pisa.pdf .Icon
Publisher Örebro Universitet
Host/Issue Utbildning & Demokrati;3
Volume 28
ISSN 1102-6472
Language swe (iso)
Subject Likvärdig skola
PISA
Naturvetenskap
klassrumsstudier
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30806 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics