Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av den tredje uppgiften

DSpace Repository

Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av den tredje uppgiften

Details

Files for download
Icon
Kapitel i peer ...
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av den tredje uppgiften
Author Jakobsson, Anders ; Davidsson, Eva ; Abrahamsson, Christian ; Lagerholm, Charlotte ; Lind, Johan ; Malm, Mimmi ; Ollinen, Karin ; Pennegård, Eva ; Rietz, Louise ; Svensson, Eva
Research Centre Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Date 2019
Swedish abstract
I detta kapitel fokuserar vi hur universitetens samverkan med det omgivande samhället kan bidra med ny forskning och samtidigt verka för spridning av nya forskningsresultat. I forskarskolan Communicate science in school (CSiS) deltar tio lärare i en forskarutbildning där deltagarna efter avslutad utbildning erhåller en licentiatexamen i naturvetenskapernas didaktik. Ett viktigt syfte med forskarskolan är att fortlöpande samla förvaltningschefer, rektorer och forskarstuderande för att diskutera och förstärka skolutveckling i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan på vetenskaplig grund. Det innebär att initiera samtal om hur de berörda lärarnas kunskaper ska komma kommunernas skolutveckling till godo efter avlagd examen. Gemensamt för samtliga forskarstuderande har varit att problematisera skolämnenas innehåll i relation till modern forskning i naturvetenskap och teknik men också att ta del av internationell utbildningsvetenskaplig forskning i relation till undervisningsformer och organisering av själva undervisningen.
Link https://doi.org/10.24834/isbn.9789178770458 .Icon
Publisher Malmö Universitet
Host/Issue En historiker korsar sitt spår : En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia
Series/Issue Skrifter med historiska perspektiv;22
ISSN 1652-2761
ISBN 978-91-7877-033-5
978-91-7877-045-8
Language swe (iso)
Subject Forskarskola för lärare
Vetenskapskomminikation
"Tredje uppgiften"
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30811 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics