Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

DSpace Repository

Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Registrering av röntgenfynd – En jämförelse mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter
Author Hayatpour Niki, Payam ; Kargar Fard, Yones
Date 2020
English abstract
Objective: The aim of this study was to investigate if there is a difference in the registration of xray findings related to caries and periodontitis when comparing dental students with dental hygienist students. Material and methods: 55 dental students and 19 dental hygienist students (74 participants in total) examined five vertical bitewing radiographs and were told to register all their findings. A comparison was made between the groups regarding the number of identified initial and manifest caries, marginal bone level, calculus, root fragment and furcation involvements. The radiographs in the study were selected after known criteria according to the golden standard (correct placement of sensor, correct area depicted (in both horizontal and vertical directions), correct exposure time, good contrast). In addition, the X-ray images in the study were evaluated by a group of four licensed dentists and three licensed dental hygienists, before the study was performed. Chi-2 tests were used to analyse the results. Result: The following findings were registered by participants in this study: Initial and manifest caries, marginal bone level, calculus, root fragment and furcation involvements. A statistically significant difference could be seen between dentistry students and dental hygienist students in terms of the quantity of registered initial and manifest caries. Dentistry students registered more caries. No significant difference was seen regarding the other registered findings. Conclusion: There is a difference between dental students and dental hygienist students in the registration of x-ray findings on bitewing images that is related to caries, however, there was no registration difference related to periodontal findings. Further studies should be conducted to identify the causes of this difference, the consequences and how it’s prevented.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnad i registrering av röntgenfynd relaterade till karies och parodontit mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter. Material och metod: 55 tandläkarstudenter och 19 tandhygieniststudenter (totalt 74 deltagare) granskade fem stående bitewingröntgenbilder och skulle notera och skriva ner samtliga fynd de gjorde vid granskningen. Därefter gjordes en jämförelse av grupperna beträffande identifikation av Initiala och manifesta kariesangrepp, marginala bennivån, tandsten, rotrester och furkationsinvolveringar. Röntgenbilderna i studien valdes ut efter kriterier enligt golden standard (korrekt placering av sensor och riktmedel, korrekt område avbildat (i både horisontal- och vertikalled), korrekt exponeringstid samt god svärtning och bra kontrast). Dessutom utvärderades röntgenbilderna i studien av en grupp bestående av fyra legitimerade tandläkare och tre legitimerade tandhygienister, innan studien utfördes. Chi-2 test användes för att analysera resultaten. Resultat: Följande fynd noterades av deltagarna i denna studie: Initiala och manifesta kariesangrepp, marginala bennivån, tandsten, rotrester och furkationsinvolveringar. En statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter vad gäller notering av antal initiala och manifesta kariesangrepp, där tandläkarstudenterna noterade fler kariesangrepp. Ingen signifikant skillnad kunde ses gällande notering av antalet identifieringar av resterande undersökta fynd. Slutsats: Det finns en skillnad i notering av röntgenfynd på bitewingbilder, som är relaterad till karies, mellan tandläkarstudenter och tandhygieniststudenter, dock ingen skillnad relaterad till parodontala fynd. Vidare studier bör utföras för att identifiera bakomliggande orsaker till denna skillnad och dess konsekvenser samt hur det ska motverkas.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30834 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics