Gå och lägg dig?

DSpace Repository

Gå och lägg dig?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dagsberg, Jim
dc.contributor.author Nordmark, Max
dc.date.accessioned 2020-01-14T09:16:07Z
dc.date.available 2020-01-14T09:16:07Z
dc.date.issued 2020 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30839
dc.description Syftet med det här examensarbetet är att undersöka elevers sömnvanor i årskurs 9 samt ge förslag på möjliga interventioner som kan gynna deras sömnvanor. Syftet är även att undersöka om sömnutbildning har en plats inom skolämnet idrott och hälsa mot bakgrund av dess kursplan. Enkätsvar från 79 elever i årskurs 9 har utgjort underlaget för sömnvanor hos eleverna. En systematisk litteraturöversikt har bidragit med information om elevers sömnvanor nationellt och internationellt samt olika sömninterventioners effektivitet. En dokumentanalys har även utförts på styrdokumenten kopplade till idrott och hälsa för att undersöka hur sömn framställs inom skolämnets ramar. Resultaten visar att elever som deltog i vår undersökning sover bättre än vad tidigare forskning visat om elever i samma åldersgrupp. Dock är det ändå 26% av eleverna i vår undersökning som inte når upp till National Sleep Foundation´s rådande sömnrekommendationerna under vardagarna. På helgen är det däremot endast 4% av eleverna som hamnar under sömnrekommendationerna. Enkätsvaren visar också att eleverna vanligtvis lägger sig inför skoldagarna för de har en tid att passa, medan de lägger sig på helgerna för att de är trötta. Vår litteraturöversikt av sömninterventioner visar att sömnutbildning endast har en kortsiktig positiv effekt men att det finns potentiella fördelar med senarelagd starttid av skoldagen. Kognitiv beteendeterapi kan också vara en möjlig intervention att pröva. Dokumentanalysen visar att sömnutbildning har en implicit plats inom skolämnet idrott och hälsa men att det är upp till den undervisande läraren om det ska ingå. en_US
dc.format.extent 70 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Sömn en_US
dc.subject Sova en_US
dc.subject Idrott och Hälsa en_US
dc.subject Skola en_US
dc.subject Ungdomar en_US
dc.subject Högstadiet en_US
dc.subject Elever en_US
dc.title Gå och lägg dig? en_US
dc.type H1 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Peterson, Tomas
dc.contributor.supervisor Larneby, Marie
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. åk 7-9
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics