Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi

DSpace Repository

Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Designa beteendeförändring? En undersökning i att förena nudging och grafisk design i en kampanjstrategi
Author Billberger, Mathilda
Date 2020
Swedish abstract
Uppsatsen syftar till att undersöka hur nudging och retorik kan användas i samband med grafisk design i skapandet av en kampanj. Under skapandet av mitt designprojekt, som blev en nudging-kampanj som syftade till att minska mobilanvändande på restauranger och kaféer genom att erbjuda mobilfria bord, kom nyfikenheten att vilja undersöka hur grafisk design kan kombineras med nudging. För att kunna svara på frågan analyserades kampanjen Inga löjliga bilresor. Kampanjen utfördes av Malmö stad med målet att få fler att cykla istället för att köra bil på sträckor under 5 kilometer. Metoden som uppsatsen utgått från baserades på en kvalitativ innehållsanalys för att grundligt kunna identifiera kampanjens beståndsdelar utifrån de teoretiska begreppen nudging, designaspekter, retorik och sociala kampanjaspekter. Utifrån kampanjanalysen drogs sedan slutsatsen att grafisk design med fördel går att förena med nudging men att kombinationen av de båda inte än fått ett stort genomslag i forskningsvärlden.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Beteendeförändring
Grafisk design
Kampanjanalys
Nudging
Retorik
Handle http://hdl.handle.net/2043/30872 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics