X eller inte X - En studie om gymnasieelevers problemlösningsstrategier

DSpace Repository

X eller inte X - En studie om gymnasieelevers problemlösningsstrategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title X eller inte X - En studie om gymnasieelevers problemlösningsstrategier
Author Stengård, Karl
Date 2020
Swedish abstract
I gymnasieskolans matematikkurser utgör algebra en större del ju högre upp i kurserna man kommer. Men i vilken utsträckning använder gymnasielever algebra när de löser matematiska problem? Detta examensarbete är en studie av hur elever resonerar när de löser matematiska problem och vilka strategier de använder. Studien använder sig av konstruktivistisk teori och ser den algebraiska problemlösningsstrategi som ett schema hos eleven som samexisterar och konkurrerar med andra strategier som en elev kan ha skaffat sig både innanför och utanför skolans värld. Studien visar att en majoritet av eleverna söker en algebraisk lösning på problemen de ställs inför. Den visar dock också att de elever som använder matematik i något av sina fritidsintressen ofta använder alternativa problemlösningsmetoder som de känner sig mer bekväma med. Det kan finnas en risk att sådana elever hämmas i sin matematiska utveckling om de inte fångas upp av läraren.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Algebra
Konstruktivism
Matematik
Problemlösning
Räknelära
Skolmatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/31010 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics