Går du till en bilmek och han ska ta av däcket på ett speciellt sätt, kommer ju du inte där och säger något" En kvalitativ studie om vårdnadshavares inflytande och delaktighet under inskolningen

DSpace Repository

Går du till en bilmek och han ska ta av däcket på ett speciellt sätt, kommer ju du inte där och säger något" En kvalitativ studie om vårdnadshavares inflytande och delaktighet under inskolningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Går du till en bilmek och han ska ta av däcket på ett speciellt sätt, kommer ju du inte där och säger något" En kvalitativ studie om vårdnadshavares inflytande och delaktighet under inskolningen
Author Linda, Colméus ; Kristoffersson, Hanna
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med studien är att ta reda på vårdnadshavares möjligheter till inflytande och delaktighet under inskolningen. De forskningsfrågor som studien grundats på är; vilket inflytande anser sig vårdnadshavarna ha under inskolningen? Vilket inflytande ges vårdnadshavarna under inskolningen enligt förskollärarna? Bidrar de olika inskolningsmetoderna till olika former av inflytande eller delaktighet? Metoden som användes i studien var kvalitativa intervjuer. Både vårdnadshavare och förskollärare intervjuades och sammanlagt genomfördes nio intervjuer. Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan transkriberas, läsas igenom noggrant, reduceras och delas in i kategorier innan de ställdes mot teorier och rubricerades. Studien kan bidra med kunskaper och ökad förståelse för både vårdnadshavare och förskollärare när det gäller delaktighet och inflytande för vårdnadshavare. Resultatet visade att vårdnadshavare ansåg att deras inflytande hörde ihop med hur mycket de blev lyssnade på. Även förskollärarna lyfte ur sitt perspektiv att inflytande för vårdnadshavarna var att förskollärarna var lyhörda. I resultatet har olika former av makt blivit synliga i interaktionen mellan vårdnadshavare och förskollärare. Därför har den pastorala makten och disciplinära makten används som analysverktyg tillsammans med begreppen inflytande och delaktighet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Förskola
Inflytande
Foucault
Vårdnadshavare
Handle http://hdl.handle.net/2043/31170 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics