Hur framtidens apoteksverksamhet kan komma att se ut år 2030

DSpace Repository

Hur framtidens apoteksverksamhet kan komma att se ut år 2030

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur framtidens apoteksverksamhet kan komma att se ut år 2030
Author Ubeid, Zeineb
Date 2019
English abstract
Background: The pharmacy business is a business that is undergoing constant change. Since the re-regulation of the pharmacy market in 2009, the Swedish pharmacy has undergone several changes that have been unpredictable. E-commerce has increased, the pharmacy's availability has increased and also has the needs. How the future will look for the pharmacy's part is something we lack knowledge about unlike the rest of the world where research on the subject has been ongoing. Hence the great importance to investigate how people at the relevant authorities and organizations believe that Sweden's pharmacy business may look like in 2030. Method: The question was answered by a quantitative questionnaire which various pharmacy actors and authorities/organizations answered. The questions consisted of statements about how the future pharmacy business might look year 2030, which they had to agree to different degrees. Results: The pharmacy actors and authorities /organizations had similar opinions in the majority of the questions. Both parties felt that e-commerce will increase, the pharmacy in the future will become a part of the healthcare system and that the health services in pharmacies will increase in the future. Discussion: In some questions, however, the views were contradictory, which indicates that there is a need for further studies that outweigh the question and clarify the meaning of the result for society as a whole. Conclusion: The pharmacy business development in the future will result in more health services at pharmacies, while the collaboration between pharmacies and healthcare in Sweden will improve by 2030.
Swedish abstract
Bakgrund: Apoteksverksamheten är en verksamhet som genomgår en ständig förändring. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har det svenska apoteket genomgått flera förändringar som varit oförutsägbara tidigare. E-handeln har ökat, apotekens tillgänglighet har ökat och likaså har behoven. Hur framtiden kommer att se ut för apotekens del är något vi saknar kunskap kring till skillnad från omvärlden där forskning kring ämnet pågått sedan en lång tid tillbaka. Därav är det av stor vikt att undersöka hur personer på berörda myndigheter och organisationer tror att Sveriges apoteksverksamhet kan komma att se ut år 2030. Metod: Frågeställningen besvarades genom en kvantitativ enkätundersökning som besvarades av olika apoteksaktörer samt myndigheter och organisationer. Enkätfrågorna bestod utav olika påståenden om hur framtidens apoteksverksamhet kan komma att se ut, som de sedan fick instämma i olika grad Resultat : Apoteksaktörerna respektive myndigheter och organisationer hade likadana åsikter inom majoriteten av frågorna. Båda parterna ansåg att e-handeln kommer att öka, apoteket i framtiden kommer att bli en del av sjukvården och att hälsotjänsterna apotek i apotek kommer att öka i omfattning. Diskussion: I vissa frågor var dock åsikterna motsägelsefulla vilket indikerar att det finns ett behov av vidare studier som reder ut frågan djupare samt preciserar innebörden av resultatet för samhället i stort. Slutsats: apoteksverksamheten utveckling i framtiden kommer att resultera i fler hälsotjänster på apotek samtidigt som samarbetet mellan apotek och hälso- och sjukvården i Sverige förbättras är 2030.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Pharmacy
Future
Handle http://hdl.handle.net/2043/31181 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics