Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.

DSpace Repository

Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.
Author Jönsson, Carola
Date 2020
English abstract
The purpose of the study is to investigate what children experience as meaningful in a forest environment. The study's empirical data were collected in a forest environment from three unstructured observations and field notes on some children's actions and games. The observations form the basis of the analysis and are interpreted primarily through theoretical concepts from environmental psychology, the concepts of meaning-making and meaning-offering, and the concept of companion cultures. The results of the study show that the forest environment influences the children's individual and shared meaning creation and that the environment and things have a great significance for which meaningful offerings the children seem to perceive and identify.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka vad barn upplever som meningsfullt i skogsmiljö. Studiens empiri inhämtades i skogsmiljö ur tre ostrukturerade observationer och fältanteckningar om några barns handlingar och lekar. Observationerna utgör grunden för analysen och tolkas främst genom teoretiska begrepp från miljöpsykologin, begreppen meningsskapande och meningserbjudanden och begreppet kamratkulturer. Resultatet av studien visar att skogsmiljön påverkar barnens enskilda och gemensamma meningsskapande och att miljön och tingen har stor betydelse för vilka meningserbjudanden barnen verkar uppfatta och identifiera.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Förskola
Förskolebarn
Kamratkultur
Meningserbjudanden
Skogsmiljö
Ting
Handle http://hdl.handle.net/2043/31263 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics