Sjuksköterskans ledarskap, en litteraturstudie av innehåll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap

DSpace Repository

Sjuksköterskans ledarskap, en litteraturstudie av innehåll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans ledarskap, en litteraturstudie av innehåll och utvecklingsmöjligheter i sjuksköterskans ledarskap
Author Ekström, Louise ; Strand, Kerstin
Date 2006
English abstract
The purpose of this study was to reach knowledge about how and in which ways nursing leadership is described and how it can be developed and strengthened. Theoretical inspiration was drawn from Cook (2001) who has developed a framework for nursing leadership. The method was a literature review and includes nine scientific articles with qualitative approach. The result shows that perception, value and knowledge are important in nurse leadership.
Swedish abstract
Syfte med denna studie var att få kunskap om hur och på vilka sätt sjuksköterskans ledarskap beskrivs samt hur det kan utvecklas och stärkas. Teoretisk inspiration har hämtats från Cook (2001) som har utvecklat en modell för sjuksköterskans ledarskap. Metoden var en litteraturstudie och bygger på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet visar att uppmärksamhet, värde och kunskap är centralt i sjuksköterskans ledarskap.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empowerment
ledarskap
kunskap
sjuksköterska
uppmärksamhet
värde
Handle http://hdl.handle.net/2043/3127 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics