För- och nackdelar med kooperativt lärande i matematikundervisningen

DSpace Repository

För- och nackdelar med kooperativt lärande i matematikundervisningen

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title För- och nackdelar med kooperativt lärande i matematikundervisningen
Author Miroci, Erlinda ; Leo, Filip
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att utifrån forskning belysa det kooperativa lärandets för- och nackdelar i matematikundervisningen. I arbetet kommer det att framgå vad kooperativt lärande (KL) är. KL är i stora drag att eleverna skall interagera med varandra och på detta sätt kunna lära sig av varandra. Forskningen vi har använt oss utav har vi fått fram genom ett antal sökningar i olika databaser. De databaser vi använt oss av är ERIC och SwePub samt söktjänsten Libsearch. I resultaten redogör vi för både för- och nackdelar med det kooperativa lärandet. I majoriteten av resultatdelen redovisas det för fördelar med arbetssättet. Fördelarna är att eleverna faktiskt lär sig av varandra samtidigt som de förbättrar sitt språk och ökar ordförrådet. Nackdelarna som påvisas är att kooperativa lärande är ett arbetssätt som är tidskrävande och ses som problematiskt att få alla lika delaktiga.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fördelar, kooperativt lärande, matematik, nackdelar
Handle http://hdl.handle.net/2043/31344 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics