Utom synhåll. Utom sinnet - Designinriktad forskning för att motivera till mindre vätskebaserat matsvinn

DSpace Repository

Utom synhåll. Utom sinnet - Designinriktad forskning för att motivera till mindre vätskebaserat matsvinn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utom synhåll. Utom sinnet - Designinriktad forskning för att motivera till mindre vätskebaserat matsvinn
Author Svensson, Viktor
Date 2020
English abstract
This study explores how product design can reduce liquid-based food waste in single households. The study includes a preliminary study and a design process based on co-design principles. The preliminary study focuses on gaining an understanding of the underlying reasons that leads to individuals in single households wasting liquid-based foods. The preliminary study also identifies problems that this user group is encountering in their everyday lives that lead to liquid food waste. This culminates in a functional analysis that is used as the basis for idea generation and idea evaluation. The design process contains idea generation with participants from the user group and idea evaluations that are performed with the help of the user group. Then, idea development with sketches and renderings are performed, which are then evaluated by the user group. Material selection and production proposals are also carried out for the final product. The study results in a product that helps the user to remember the liquid-based foods they have in their refrigerator before the food expire. The product also motivates the user to eat all the contents in the food package and encourage the user to examine the food with their senses to assess whether it has expired.
Swedish abstract
Studien utforskar hur produktdesign kan reducera vätskebaserat matsvinn i ensamstående hushåll. Studien innefattar en förstudie och en designprocess uppbyggd efter co-design principer. Förstudien fokuserar på att få en förståelse för underliggande anledningar som leder till att individer i ensamstående hushåll slänger vätskebaserade livsmedel. Förstudien identifierar även problem som denna användargrupp stöter på i sin vardag som leder till vätskesvinn. Detta kulminerar i en funktionsanalys som används som grund till idégenerering och idéutvärdering. Designprocessen innehåller idégenerering med deltagare från användargruppen samt idéutvärderingar som utförs med hjälp av användargruppen. Därefter utförs idéutveckling med skisser och renderingar vilket sedan utvärderas av användargruppen. Det utförs även materialval och produktionsförslag för slutprodukten. Studien resulterar i en produkt som hjälper användaren att komma ihåg de vätskebaserade livsmedel hen har i kylskåpet innan de går ut. Produkten motiverar även användaren att äta upp allt innehåll i livsmedelspaketet samt uppmuntra användaren till att undersöka livsmedlet med sina sinnen för att bedöma om det blivit dåligt.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Co-design
Forskning genom design
Vätskebaserat matsvinn
Klimatförändring
Hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/31356 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics