Gör det långsamt- för miljöns skull

DSpace Repository

Gör det långsamt- för miljöns skull

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gör det långsamt- för miljöns skull
Author Tollin, Rebecka
Date 2020
English abstract
The study examines how theories of slow food and slow fashion can be transferred to new product categories through different design processes. In this case furniture has been selected as a category. The purpose of this study is to create awareness and make opportunities visible for product designers to work with slow principles in combination with critical design on new product categories. This is to encourage sustainable development and benefit our environment. The theoretical framework forms the basis of the study and includes slow fashion, slow food, critical design and slow design. As methods, among other things, information has been collected through function analysis, focus groups and interviews. The result is a shelf whose shelves are mounted on progressively as its frame in the form of trees grows. This should create a critical thinking on the part of the viewer regarding fast production and the environment.
Swedish abstract
I studien undersöks det hur teorier från slow food och slow fashion genom olika designprocesser kan överföras till nya produktkategorier, i detta fall har möbler valts ut som kategori. Syftet med denna studie har varit skapa medvetenhet och synliggöra möjligheter för produktdesigners att arbeta med slow principer i kombination med kritisk design på nya produktkategorier. Detta för att främja hållbar utveckling och vår miljö. Det teoretiska ramverket ligger som grund för studien och innefattar slow fashion, Slow food, kritisk design och slow design. Som metoder har det bland annat samlats in information genom funktionsanalys, fokusgrupper och intervjuer. Resultatet blev en hylla vars hyllplan monteras på i takt med att dess ramar i form av träd växer. Detta ska skapa ett kritiskt tänkande hos betraktaren angående snabb produktion och miljön.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Möbler
Kritisk design
Hållbar utveckling
slow furniture
konsumtion
Slow fashion
Slow food
Furniture
Critical design
Sustainable development
Consumption
Handle http://hdl.handle.net/2043/31357 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics