Motivation en drivkraft till lärande

DSpace Repository

Motivation en drivkraft till lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation en drivkraft till lärande
Author Santos Pena, Manuel
Date 2020
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur begreppet motivation uppfattas i klassrumssituationer. Vad anser lärarna om motivation och hur väl stämmer det med elevernas bild av motivation. Jag har valt att besöka och intervjua elever och lärare i årskurs tre och årskurs sex. Detta för att se om det finns en skillnad i hur man motiverar när betyg blir en del av ekvationen i skolarbetet i årskurs sex. Arbetets frågeställning har besvarats genom det empiriska materialet, vilket består av observationer i klassrummet och intervjuer av lärare och elever. Resultatet visar hur lärarna arbetar med sina elever i respektive årskurs och vad elever uppfattar som motiverande. Resultatet visar skillnader mellan årskurserna men också likheter, hur struktur och sociala relationer kan påverka elevernas motivation.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Belöning
Betyg
Drivkraft
inre motivation
yttre motivation
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/31402 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics